PÁLYÁZÓK FIGYELEM! FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁS!

figyelem jpg

Módosult a BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatása című, VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívás!


A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2018.12.31 napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2018.04.06
  • 2018.07.02
  • 2018.10.02
  • 2018.12.31

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások III. Specifikus elvárások pontja az alábbiakkal került kiegészítésre:

i) Támogatást igénylő köteles a projekt összes elszámolható költségének minimum 20 %-át a Borsod-Torna-Gömör Helyi Védjegyrendszeréhez csatlakozó helyi termelőtől, kézművestől és a LEADER HACS illetékességi területén székhellyel/telephellyel rendelkező helyi kulturális csoporttól, művészeti alkotó csoporttól igénybe vett szolgáltatásra fordítani.

A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások III. Specifikus elvárások pont kiegészítése miatt módosult a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok c) pontjában szereplő LEADER specifikus nyilatkozat. Ezért kérem Önöket, hogy a Támogatási kérelem beadásakor jelen módosítással közzétett LEADER specifikus nyilatkozatot mellékeljék!

A módosított felhívások elérhetőek a http://btge.hu/btge/index.php/leader-palyazatok/tersegi-kulturalis-rendezvenyek és a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml oldalakon.

További jó előkészítést kívánunk a LEADER pályázatokhoz!

BTGE munkaszervezete

helyitermek2

htskk logo

gtnylogo

allamkincstar

naturama

 

                                                                       uszt 2020 logo   EU zaszlo RGB   mva logo   leader