Tisztelt Pályázók!

Hamarosan kiküldjük a beérkezett támogatási kérelmek hiánypótlását és ezzel kapcsolatban összegyűjtöttük a legfontosabb teendőket a beérkezett LEADER támogatási kérelmekhez kapcsolódó hiánypótlások elkészítéséhez.

Irányító Hatóság (IH) Tájékoztatója a Vidékfejlesztési Program hiánypótlásaival összefüggő egyes kérdések tárgyában

Hiánypótlás feltöltési segédlet:

Főbb szabályok a hiánypótlás határidejével kapcsolatban

 • A közlés/kézbesítás (átvétel) napja nem számít bele a határidőbe, tehát az átvétel napja
   a 0. (nulladik) nap.
 
 • Ha a hiánypótlást hétvégén, vagy munkaszüneti napon veszi át az ügyfél, akkor a
   határidő első napja a következő munkanap.

 • Ha a hiánypótlás határideje hétvégén vagy munkaszüneti napon jár le, akkor a
   hiánypótlás feltöltésének határideje a következő munkanap 23:59:59.

 • Az elektronikus úton történő kézbesítés esetén a határidő a központi elektronikus
   szolgáltató rendszer által visszaigazolt iratkézhezvételt követő naptól veszi kezdetét
   (amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő 7 napon
   belül nem történik meg a dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni
).

A határidőkkel kapcsolatos szabályokat részletesen a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozza:

199. § (1) A határidőbe nem számít bele a közlés, kézbesítés napja. A kedvezményezett részére rendelkezésre álló határidőkbe nem számítanak bele azok a napok, amikor a 197. § (3) bekezdés szerinti elektronikus alkalmazás meghibásodás miatt nem érhető el.

(2) Ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdődik.

(3) A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, akkor a megállapított határidő a hónap utolsó napján jár le.

(4) Ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le.

(5) Az elektronikus úton küldött dokumentum előterjesztésének időpontja a dokumentum elküldésének napja.

(6) A postai úton küldött dokumentum előterjesztésének időpontja a postára adás napja.

(7) A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának elteltével állnak be.

(8) A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.

Amennyiben kérdése van a hiánypótlással kapcsolatban a hiánypótló levélben megadott elérhetőségen egyeztessen időpontot a Borsod-Torna-Gömör Egyesület munkaszervezetével.

Azoknak a Pályázóknak, akinek hiánypótló levél mellékletét képezi a KKV nyilatkozat, kérjük a hiánypótláshoz kitöltés és nyomtatás után aláírva, lebélyegezve és excel fájl-ban is csatolja a mellékletet az ügyfélkapun keresztül a hiánypótlás mellékleteként!

 

Borsod-Torna-Gömör Egyesület
munkaszervezete

helyitermek2

htskk logo

gtnylogo

allamkincstar

naturama

 

                                                                       uszt 2020 logo   EU zaszlo RGB   mva logo   leader