KÖTELEZŐ ADATEGYEZTETÉS

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület ezúton is értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett Elektronikus Kérelem-beadási felületen minden új elektronikus kérelem benyújtásának előfeltétele a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése.

Az elektronikus adatellenőrzés elvégzésére jogosult személyek:

1. Amennyiben az ügyfél rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor az adatellenőrzést önmaga elvégezheti.
2. Amennyiben az ügyfél rendelkezik olyan meghatalmazottal vagy technikai közreműködővel, akinek a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, akkor ezen meghatalmazott vagy technikai közreműködő jogosult az adatellenőrzés elvégzésére.

Az elektronikus ügyintézési felületre belépő ügyfél (vagy állandó meghatalmazottja illetve technikai közreműködője) figyelmeztető üzenet kap arról, hogy még nem tett eleget az éves kötelező ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő adatellenőrzésnek. Az elektronikus felületen leírtak szerint szükséges az adatellenőrzés elvégzése.

Támogatási kérelem beadására, rendezvények bejelentésére csak ezen kötelezettség teljesítését követően nyílik lehetőség!

Kérdés esetén munkaszervezetünk készséggel áll szíves rendelkezésére!

A BTGE munkaszervezete

helyitermek2

htskk logo

gtnylogo

allamkincstar

naturama

 

                                                                       uszt 2020 logo   EU zaszlo RGB   mva logo   leader