Döntés született a Helyi termékek előállításának támogatása LEADER pályázatról

A Helyi Bíráló Bizottság 2019. január 29-én 17 db Helyi termékek előállítása - VP6-19.2.1.-12-1-17 kódszámú LEADER pályázat támogathatóságáról döntött és sajnos formai és tartalmi hibák miatt 10 db kérelem elutasításról.

Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Irányító Hatósága által jóváhagyott Helyi Fejlesztési Stratégia alapján a Borsod-Torna-Gömör Egyesület pályázati felhívások keretében hirdette meg azokat a fejlesztési célokat, melyek megvalósítására a térségi szereplők támogatást igényelhetnek.

LEADER alapelvek alapján a Helyi Akciócsoport által létrehozott Helyi Bíráló Bizottság (HBB) dönt a projektek támogathatóságáról az Irányító Hatóság által jóváhagyott ügyrend szerint.

A HBB térségünkben 5 tagból és 5 póttagból áll. Megválasztásukkor érvényesült a három szektor (köz, civil, vállalkozói) arányos és kiegyensúlyozott képviselete.
2019. január hónapban VP6-19.2.1-12-1-17 kódszámú Helyi termékek előállításának támogatása pályázati felhívás keretében a 2018. október 2-ig beérkezett kérelmekről született döntés. A szakaszzárás napjáig 27 db pályázat érkezett be 410.022.888.-Ft igénnyel.

A HBB döntését az Irányító Hatóság részére továbbítottuk a végső jogosultsági ellenőrzésre és kötelezettségvállalásra. A HBB döntéséről a projektgazdák elektronikus formában kapnak tájékoztatást, addig is a tagokat titoktartási kötelezettség terheli!

A kötelezettségvállalást követően kezdődik meg a Támogató Okiratok kiküldése. Az okiratok kézhezvételétől számítva a nyerteseknek 24 hónap áll rendelkezésükre projektjük megvalósítására. Amennyiben a projektgazda már a projektjük benyújtását követő naptól megkezdte a megvalósítást, úgy a megkezdés napjától számítódik a 2 év.

A 2019. év első negyedévében fórum keretében a megvalósításokhoz segítséget nyújtunk, melynek időpontjáról és helyszínéről a nyertes pályázóinkat külön értesítjük majd.

20190219

helyitermek2

htskk logo

gtnylogo

allamkincstar

naturama

 

                                                                       uszt 2020 logo   EU zaszlo RGB   mva logo   leader