Döntés született a Príma-Porta védjegy hálózat és az ehhez kapcsolódó integrált kulturális és öko-turisztikai kínálat fejlesztése című LEADER pályázatokról !

A Helyi Bíráló Bizottság 2019. február 28-án 29 db pályázat támogathatóságáról döntött és sajnos formai és tartalmi hibák miatt 12 db kérelem elutasításról.

190314Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Irányító Hatósága által jóváhagyott Helyi Fejlesztési Stratégia alapján a Borsod-Torna-Gömör Egyesület pályázati felhívások keretében hirdette meg azokat a fejlesztési célokat, melyek megvalósítására a térségi szereplők támogatást igényelhetnek.

LEADER alapelvek alapján a Helyi Akciócsoport által létrehozott Helyi Bíráló Bizottság (HBB) dönt a projektek támogathatóságáról az Irányító Hatóság által jóváhagyott ügyrend szerint.
A HBB térségünkben 5 tagból és 5 póttagból áll. Megválasztásukkor érvényesült a három szektor (köz, civil, vállalkozói) arányos és kiegyensúlyozott képviselete.

2019. február hónapban VP6-19.2.1-12-2-17 kódszámú Príma-Porta védjegy hálózat és az ehhez kapcsolódó integrált kulturális és öko-turisztikai kínálat fejlesztése című pályázati felhívás keretében a 2018. október 2-ig beérkezett kérelmekről született döntés. A szakaszzárás napjáig 41 db pályázat érkezett be 406.853.680.-Ft.-Ft igénnyel.

A HBB döntését az Irányító Hatóság részére továbbítottuk a végső jogosultsági ellenőrzésre és kötelezettségvállalásra. A HBB döntéséről a projektgazdák elektronikus formában kapnak tájékoztatást, addig is a tagokat titoktartási kötelezettség terheli!

A kötelezettségvállalást követően kezdődik meg a Támogató Okiratok kiküldése. Az okiratok kézhezvételétől számítva a nyerteseknek 24 hónap áll rendelkezésükre projektjük megvalósítására. Amennyiben a projektgazda már a projektjük benyújtását követő naptól megkezdte a megvalósítást, úgy a megkezdés napjától számítódik a 2 év.

Hamarosan egy műhelymunka keretében a megvalósításokhoz segítséget nyújtunk, melynek időpontjáról és helyszínéről a nyertes pályázóinkat külön értesítjük majd.

CS B PP t S SZ PP t

helyitermek2

htskk logo

gtnylogo

allamkincstar

naturama

 

                                                                       uszt 2020 logo   EU zaszlo RGB   mva logo   leader