Csatlakozzon Ön is a Védjegytulajdonosok táborához!

MEGHÍVÓ A BORSOD-TORNA-GÖMÖR EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRE

btge logo

A közgyűlés helye: Edelény, Művelődési Központ
3780 Edelény, Borsodi út 9. sz.

A közgyűlés időpontja: 2019. április 3. (szerda) 13.00

 

A közgyűlés napirendje:


1.)
2018. évi pénzügyi és szakmai beszámoló, mérleg, könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és elfogadása
2.) A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Alapszabályának módosítása
3.) Beszámoló a Helyi Fejlesztési Stratégia fejlesztési forrásairól, módosítás és új intézkedés elfogadása
4.) Egyebek

A közgyűlés (rendes, rendkívüli) határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az Egyesület tagjainak 50 %-a és még 1 fő jelen van azzal, hogy mindhárom Tagozat Képviselteti magát a közgyűlésen.

Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
Ideje és helye: 2019. április 3. 13.30, 3780 Edelény, Borsodi út 9. sz. Művelődési Központ.

Tisztelettel kérem, hogy amennyiben nem tud részt venni a Közgyűlésen, gondoskodjon az Ön által képviselt szervezetből helyettesítő személy hivatalos delegálásáról a mellékelt meghatalmazás kitöltésével.
Megtisztelő jelenlétükre feltétlenül számítunk!letoltes

Edelény, 2019. március 25.

 

Bodnár-Pásztor Edina sk.
Borsod-Torna-Gömör Egyesület elnöke

hbtge2

htskk logo

gtnylogo

allamkincstar

naturama

 

                                                                       uszt 2020 logo   EU zaszlo RGB   mva logo   leader