Tervezési Dokumentumok

HFS tervezési dokumentumokvp kezikonyv 2015

Felhasználói kézikönyv 2014-2020

HFS Tervezési Sablon 2014-2020

HFS Tervezési útmutató 2014-2020

NAK által készített Vidékfejlesztési Program Kézikönyv

• Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása  Felhívás   Általános Útmutató

 

Jogszabályok / Jóváhagyások

• 272/ 2014 (XI.5.) Kormány rendelet az EU alapok felhasználásáról 2014-2020

• Közös Stratégiai keretről szóló 1303/2013 EU rendelet

• 1305/2013 EU rendelet az EMVA támogatásokról
           
• 22/2015. (V.18.) IH közlemény a LEADER HACS-ok számára rendelkezésre álló forrásról

• A 22/2015. (V.18.) számú közlemény módosítása

• A Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatóságának előzetes LEADER HACS
   elismerésekről szóló tájékoztatása

Borsod-Abaúj-Zemplén- Megyei Önkormányzat általi HFS jóváhagyás

Borsod-Torna-Gömör Egyesület HACS-ként való elismerése

Borsod-Torna-Gömör Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia szakmai értékelése

Közgyűlés általi HFS jóváhagyás

Tájékoztatás a 2014-2020. közötti időszakban a LEADER Helyi Akciócsoportok működési és animációs tevékenységek
   elvégzéséhez szükséges elszámolható költségekről

 

Tervezést Koordináló Csoport Ülések

Tervezést Koordináló Csoport ülések

Tervezést Koordináló Csoport összetétele

Tervezést Koordináló Csoport ülések összefoglalása

 

Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatások, munkaanyagok

A HFS elkészítését segítő képzéseken résztvevők

A HFS elkészítését megalapozó megtartott képzések száma

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok

A HFS elkészítését segítő konzultációkon, fórumokon résztvevők száma település és partnerségi szektor szerint

HFS alátámasztását szolgáló elkészült tanulmányok (elemzések, adatgyűjtések)

 

HFS elkészítését segítő fórumok

A HFS elkészítését segítő fórumok összefoglalása

A HFS elkészítését segítő fórumokon részvevők száma szektoronként

HFS elkészítését segítő fórumok, fókuszcsoportos műhelymunkák