Csatlakozzon Ön is a Védjegytulajdonosok táborához!
Csatlakozzon Ön is a Védjegytulajdonosok táborához!

LEADER NYERTES PÁLYÁZÓK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!


Tisztelt Pályázók!

fontos
Két LEADER pályázatban a Helyi termék előállításának támogatása és a Príma Porta védjegyhálózat támogatása intézkedésekben lassan már 12 hónap eltelt, hogy Támogató Okiratot kézhez vették.

Az elszámoláshoz kapcsolódóan szeretnénk felhívni a figyelmüket pár lényeges és fontos dologra, sőt szeretnénk kérni Pályázóinkat, hogy a védjegyrendszerhez kapcsolódó Arculati Kézikönyv megfelelése miatt még a Kifizetési kérelem benyújtása előtt egyeztessenek az Egyesületünkkel, mert utólag nem áll módunkban dokumentumokat pótolni, melyek az elszámoláshoz szükségesek.

Kérjük az alábbiak figyelembevételével nyújtsák be Kifizetési Kérelmüket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén.

• A projektek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam – amennyiben az ügyfél a benyújtását követően saját felelősségre nem kezdte meg – a támogatói okirat kézhezvételétől számított legfeljebb 24 hónap. Ez az időtartamot nevezzük a projekt megvalósítási időszakának, mely során a felhívásban előírt feltételeket teljesíteni kell. (A projekt megvalósítási időszakába nem tartozik bele a fenntartási időszak, mely a projektmegvalósítás befejezését követő naptól indul, mely időtartama 3 vagy 5 év.) A járványügyi helyzetre való tekintettel a korábban kiküldött Tájékoztató szerint a projekt végrehajtásának mérföldköveit 3 hónappal hosszabbítják meg automatikusan, viszont figyeljenek arra, hogy 12 hónapon belül 10 %-kal el kell számolni, kivéve, ha egyszeri elszámolók.

• A Támogatói Okiratban jóváhagyott kiadások legalább 80%-át teljesíteni kell!

• Amennyiben nem kívánják megvalósítani a fejlesztést, akkor kérjük Önöket, hogy a támogatásról való lemondást, mielőbb írásban az elektronikus felületen nyújtsák be pontosan hivatkozva a Támogatói Okirat iratazonosító és projektazonosító számával és két tanú ellenjegyzésével, mivel a LEADER források a Mikrovállalkozások eszközbeszerzése intézkedésben nem elegendőek, ezért a felszabadult forrás részükre kiosztható!

• egy-egy mérföldkő elérését követő 15 napon belül (pl.: mérföldkő dátuma: 03.31. kifizetési kérelem beadása: 04.15-ig legkésőbb) kifizetési kérelmet kell benyújtani.

• időközi kifizetési kérelem: mérföldkövek között, legfeljebb egy adható be, abban az esetben, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200.000,- Ft-ot.

• a záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 30. nap

• egy-egy mérföldkő elérését követő 15 napon belül a kedvezményezett köteles a projekt műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásáról szakmai beszámolót benyújtani a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról a 272/2014.(XI.5.)Korm. rendelet 120.§ (1) bekezdése értelmében. A mérföldkőben vállalt eredmények alátámasztását szolgáló dokumentumokat a beszámolóhoz kell csatolni.

• Amennyiben a mérföldkövekhez, vagy a műszaki tartalomhoz, vagy a költségvetéshez kapcsolódóan szeretnének VÁLTOZÁSBEJELENTÉST benyújtani, azt is az elektronikus felületen lehet.

• A ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEM benyújtásával egyidőben egy záró szakmai beszámoló (amely egy a honlapunkra feltehető, az eredményeket 2000 karakterben összegző rövid irat) és legalább 10 db, a fejlesztési elemeket jól láthatóan mutató fotó küldendő részünkre a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

• A Helyi Termék előállításának támogatása és a Príma Porta védjegyhálózathoz kapcsolatos pályázatok vállalták a LEADER SPECIFIKUS feltételek teljesítését az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg! Kérem Önöket, hogy a BTGE Arculati Kézikönyvében http://helyitermek.btge.hu/helyitermek/index.php/dokumentumok/arculati-kezikonyv található arculati elemeket használják és a kivitelezés során figyeljenek a vállalások pontos teljesítésére, mivel a védjegy odaítélésének feltétele azok teljesítése (roll-up, honlap, helyi termék polc, címkék, kiadványok, szórólapok stb.) Amennyiben segítségre van szüksége a nyomdai termékek és helyi termék polc beszerzése kapcsán, akkor keresse a munkaszervezetünket, hogy segítséget, információkat tudjunk megosztani Önnel.

• Ha a vészhelyzet ideje alatt nyújtja be a Kifizetési kérelmét, akkor helyszíni ellenőrzésre nem kerül sor, viszont a kifizetési kérelem mellékleteként az alábbiakat csatolja:

• Fotódokumentáció a megvalósult beruházásról, a lehető legteljesebb mértékben és egyértelmű módon alátámasztó fotódokumentáció (építésről, eszközbeszerzésről, Borsod-Torna-Gömör Védjegyben vállalt marketing elemekről stb.)

• A Záró kifizetési kérelem benyújtása előtt nézzék meg, hogy mit vállaltak a pontozás miatt, mert a Kifizetési Kérelem benyújtásakor a Magyar Államkincstár a vállalásokat számonkéri. Pl: együttműködések, környezeti szempontok, Borsod-Torna-Gömör Helyi Termék Védjegy tulajdonosokkal kötött együttműködések stb.

Honlapunkon a http://btge.hu/btge/index.php/leader-palyazatok/segedletek menüpont alatt található dokumentumok és jogszabályok tartalmazzák a részletes szabályokat, illetve a http://btge.hu/btge/index.php/leader-palyazatok/471-hasznos-informaciok-nyertes-leader-palyazatok-megvalositasahoz Egyesület által összeállított segédanyagok.

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET és SIKERES BERUHÁZÁS ELSZÁMOLÁST KÍVÁNUNK!

BTGE munkaszervezete

hbtge2

htskk logo

gtnylogo

allamkincstar

naturama

 

                                                                       uszt 2020 logo   EU zaszlo RGB   mva logo   leader