Csatlakozzon Ön is a Védjegytulajdonosok táborához!
Csatlakozzon Ön is a Védjegytulajdonosok táborához!

Minden LEADER fejlesztési forrás felhasználásáról döntés született!


A Helyi Bíráló Bizottság 2020. május 20-án a Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása című felhívásra benyújtott pályázat támogathatóságáról döntött és sajnos formai és tartalmi hibák miatt elutasításokról is, illetve tartalék rangsort is szükséges volt képezni, mivel nem elegendő a LEADER forrás a támogatási igények kielégítésére!
munkahelyteremtes

Az intézkedés keretében 63 db pályázat került benyújtásra térségünk különböző településéről. Az összes pályázat támogathatóságához még 21.722.796.-Ft forrás szükséges, melyre igényünket az Irányító Hatóság felé jeleztük és a korábban kapott LEADER támogatásról lemondó Pályázók által fel nem használt források ügyintézése után lehetséges részükre Támogató Okiratot küldeni. A Bíráló Bizottság minimum ponthatárként a 65 pontot állapította meg, és 6 pályázatot forráshiány végett tartaléklistára helyezett. Jelenleg összesen a Kormányhivatal által történő jóváhagyás után 193.576.717.-Ft összegben történik meg a kötelezettségvállalás és a nyertes Pályázók részére a Támogató Okirat elektronikus úton való értesítése.

Elmondhatjuk, hogy a 2014-2020 időszakban a Helyi Fejlesztési Stratégiát a Borsod-Torna-Gömör Egyesület sikeresen megvalósította, sőt várjuk a lehetőséget, hogy a jövőben új pályázatokat tudjunk hirdetni területünkön.

Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Irányító Hatósága által jóváhagyott Helyi Fejlesztési Stratégia alapján a Borsod-Torna-Gömör Egyesület pályázati felhívások keretében hirdette meg azokat a fejlesztési célokat, melyek megvalósítására a térségi szereplők támogatást igényelhetnek.

LEADER alapelvek alapján a Helyi Akciócsoport által létrehozott Helyi Bíráló Bizottság (HBB) dönt a projektek támogathatóságáról az Irányító Hatóság által jóváhagyott ügyrend szerint.
A HBB térségünkben 5 tagból és 4 póttagból áll. Megválasztásukkor érvényesült a három szektor (köz, civil, vállalkozói) arányos és kiegyensúlyozott képviselete.

A HBB döntését az Irányító Hatóság részére továbbítottuk a végső jogosultsági ellenőrzésre és kötelezettségvállalásra. A HBB döntéséről a projektgazdák elektronikus formában kapnak tájékoztatást, addig is a tagokat titoktartási kötelezettség terheli!

A kötelezettségvállalást követően kezdődik meg a Támogató Okiratok kiküldése.

Hamarosan egy műhelymunka keretében a megvalósításokhoz segítséget nyújtunk, melynek időpontjáról és helyszínéről a nyertes pályázóinkat külön értesítjük majd.

BTGE munkaszervezete

hbtge2

htskk logo

gtnylogo

allamkincstar

naturama

 

                                                                       uszt 2020 logo   EU zaszlo RGB   mva logo   leader