Fórumok, Rendezvények

MEGHÍVÓ A BORSOD-TORNA-GÖMÖR EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRE


A közgyűlés helye:
Edelény, Művelődési Központ 3780 Edelény, Borsodi út 9. sz.
A közgyűlés időpontja: 2019. december 4. (szerda) 16:00 óra

A közgyűlés napirendje:

1.) Köszöntő és tájékoztató az Egyesület tevékenységéről a 2019. évi önkormányzati választások után hivatalba lépett polgármesterek részére
2.) Elnökség létszámának felülvizsgálata (csökkentése), alelnök választása
3.) Felügyelő Bizottság tagjainak választása
4.) A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Alapszabályának módosítása (az Elnökség személyi összetételében bekövetkezett változás átvezetése)
5.) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
6.) Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása, kiegészítő forrásról tájékoztató
7.) 2020. évi költségvetés tervezet ismertetése és elfogadása
8.) Tagfelvétel
9.) Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az Egyesület tagjainak 50 %-a és még 1 fő jelen van azzal, hogy mindhárom Tagozat Képviselteti magát a közgyűlésen.
Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés ideje és helye: 2019. december 4. (szerda) 16:30 óra 3780 Edelény, Borsodi út 9. sz. Művelődési Központ.

Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti közgyűlést követő 15 napon belüli időpontra hívták össze.

Tisztelettel kérem, hogy amennyiben nem tud részt venni a Közgyűlésen, gondoskodjon az Ön által képviselt szervezetből helyettesítő személy hivatalos delegálásáról a mellékelt meghatalmazás kitöltésével különös tekintettel arra, hogy a Közgyűlés már az első alkalommal érdemben megtartásra kerülhessen.

Megtisztelő jelenlétükre feltétlenül számítunk!

Edelény, 2019. november 25.


Bodnár-Pásztor Edina sk.
Borsod-Torna-Gömör Egyesület elnöke

hbtge2

htskk logo

gtnylogo

allamkincstar

naturama