Segédletek

Rendeletek, szabályzatok

31 2021 kincstári közlemény

• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban

• Alapkövetelmények FATOSZ 3 vagy 4 napraforgós minősítéshez

• Falusi Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) elérhetőség: http://www.fatosz.eu/

• Helyi Bíráló Bizottság Ügyrendje (HBB)

• Általános útmutató a LEADER felhívásokhoz (ÁÚF)

• Védjegyhasználat szabályzata

• 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Nyomtatványok

• Hatályos ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok és kitöltési útmutatók

• Az ügyfél- nyilvántartási rendszer ismertetése

• Tájékoztatás KKV minősítés bejelentéséről

• Felhasználói segédlet az állandó meghatalmazás és az elsődleges képviselet elektronikus úton történő létesítéséhez és visszavonásához

• Príma-Porta igénylőlap 

• Kiváló Tájtermék igénylőlap


Arculati anyagok

• BTGE logó

• Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató

• Helyi Termék Védjegyrendszer Arculati Kézikönyv

 

Hiánypótlás/Kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos rendeletek, közlemények

30/2021. (V. 5.) számú Kincstár Közlemény

Irányító Hatóság (IH) Tájékoztatója a Vidékfejlesztési Program hiánypótlásaival összefüggő egyes kérdések tárgyában

Hiánypótlás feltöltési segédlet

Árajánlat űrlap hiánypótláshoz

Építés - Építési tételek űrlap hiánypótláshoz

Építés űrlap hiánypótlához

 

Előadásanyagok

• Helyi termékek előállításnak támogatása

• Príma-Porta védjegy hálózat kialakítása

• Élelmiszerek csomagolása

• Helyi termék előállítás

 

Segédanyagok

Hasznos információk nyertes LEADER pályázatok megvalósításához

• Támogatási intenzitás számítási segédlet

• Felhasználói kézikönyv elektronikus felület használatához

• ÉNGY tételek import segédlete

• Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) minősítés megállapításához és a partner és kapcsolt vállalkozások meghatározásához

• MINTA Tulajdonosi hozzájáruláshoz

• Meghívó MINTA rendezvény szervezéséhez

• Árajánlat MINTA eszközökre

• Írásbeli emlékeztető MINTA rendezvényre vonatkozóan

Képviselő testületi határozat tartalmi elemei

Kézműves csoportok

Művészeti és alkotócsoportok

Árajánlat MINTA rendezvényszervezéshez

A rendezvény bejelentésének menete

Átláthatósági nyilatkozat civil szervezetek részére

Átláthatósági nyilatkozat gazdasági társaságok részére

LEADER Szakmai beszámoló minta

Segedlet Valtozas bejelentes iranti kerelem benyujtasahoz

VP-ÁSZF