Helyi fejlesztési stratégiák elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatásaKedvezményezett neve:               Borsod-Torna-Gömör Egyesületbtge logo

A projekt cím                              Helyi fejlesztési stratégiák elkészítése, valamint a
                                                  működési és animációs költségek támogatása

A projekt azonosító száma:         1829537869

A támogatás összege:                139 931 143 Ft

A támogatás mértéke:                100%

A projekt kezdési időpontja:         2016. június 11.

A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2020. december 31.


A Borsod-Torna-Gömör Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport fő tevékenysége a Vidékfejlesztési Program és a többi operatív program céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása és a VP keretében meghirdetésre kerülő, a 2014-2020 közötti tervezési időszakban, a LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása.

Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttműködési megállapodás alapján az egyesület az alábbi szakmai feladatokat végzi:

-  A HFS előrehaladásának és végrehajtásának évenkénti értékelése

-  munkaszervezet irodájának működtetése,

-  közreműködik a HFS végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésében, képzésében, továbbképzésében

-  tájékoztatási és információs tevékenység végzése

-  a Cselekvési Tervben szereplő intézkedésekhez kapcsolódóan projekt-előkészítést végez

-  segíti a projektgazdákat a támogatási és kifizetési kérelmük összeállításában

-  ügyfélkérelmek befogadása a HFS-ben megállapított időszakban

-  a Helyi Bíráló Bizottság feladata a beérkezett ügyfélkérelmek értékelése s pontozása, a legjobb pontszámot elért
   ügyfélkérelmekről döntési lista összeállítása

-  a területen lévő, területfejlesztési tevékenységet végző szervezetekkel, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
   területi felelőseivel kapcsolatot tart, szakmailag együttműködik.

-  egyéb az IH által közvetlenül a VP végrehajtása érdekében a munkatervben meghatározott feladatok elvégzése

-  a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált weboldalt működtet.

 

tabla 1

 

Helyi fejlesztési stratégiák elkészítéseKedvezményezett neve:                                  Borsod-Torna-Gömör Egyesületbtge logo

A projekt címe:                                              Helyi fejlesztési stratégiák elkészítése

A projekt azonosító száma:                            1752824526

A támogatás összege:                                   10 000 000 Ft

A támogatás mértéke:                                    100%

A projekt kezdési időpontja:                            2015. november 1.

A projekt fizikai befejezésének dátuma:           2016. június 10.


A Borsod-Torna-Gömör Egyesület a vidékfejlesztési program és a többi operatív program céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégiát dolgozott ki. Az Irányító Hatóság által jóváhagyott HFS-ben a LEADER Helyi Akciócsoport olyan fejlesztési célokat határozott meg, amelyeket pályázati kiírások keretében a térségi szereplők valósítanak majd meg. A HFS elkészítését megalapozó képzéseket, tervezést koordináló csoport üléseket, fórumokat tartott Egyesületünk.

tabla 2

vissza