VP Pályázati Felhívások

Módosul A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás

Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

Bővebben ...

Módosult a LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás!Módosult a LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás!

figyelem jpg
Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás az alábbi pontok szerint:• Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek körének pontosítása

Bővebben ...

Megjelent az együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás- VP3-16.4.1-17

rel
A felhívás célja az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése keretében a rövid ellátási láncok és a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a jövedelmük növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a közös projekttervre alapozott értékesítési formák kialakítása, fejlesztése segítségével.

Bővebben ...

Megjelent A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás- VP6-19.3.1-17

egyuttmukodes 2A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 27. napjától 2019. június 27. napjáig van lehetőség

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,92 milliárd Ft.

Bővebben ...

Pályázók Figyelem!

szechenyi 2020Megjelent a Termelői csoportok és szervezetek létrehozását támogató felhívás

A mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazatban tapasztalható strukturális elégtelenségek orvoslása érdekében a termelők együttműködésének ösztönzése szükséges a termelők szervezeteinek megalakításával és működtetésével kapcsolatos költségek részbeni átvállalása által.

Az ezen intézkedés keretében biztosított támogatás a következő célokhoz nyújtható:

Bővebben ...

Megjelent a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

szechenyi 2020A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:


1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése;
2. célterület: közétkeztetés fejlesztése.

Beadás kezdete: 2017.április 28.

Beadás vége: 2019. április 30.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12,64 milliárd Ft.

Bővebben:

Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című felhívás- VP6-6.4.1-16

szechenyi 2020A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című (VP6-6.4.1–16 azonosító jelű) felhívás.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35,94 milliárd forint.

Jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében történő támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.


Beadás kezdete: 2017.04.03.

Beadás vége: 2019.01.28.

Bővebben:

Megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” elnevezésű felhívás

fiatal gazda
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” elnevezésű (VP2-6.1.1-16 azonosító jelű) felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 37,75 milliárd Ft.

Bővebben:

FIGYELEM!

szechenyi 2020Megjelent A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás.

Beadás kezdete: 2017-01-06

Beadás vége: 2019.01.07

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18,4 milliárd forint.


Bővebb információ megtekinthető itt:

Pályázók Figyelem!

szechenyi 2020Megjelent a Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás- VP2-4.1.3.5-16


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás.

 A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18,08 milliárd Ft. A felhívás indokoltsága és célja:
A jó minőségű kertészeti termékek iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint a kertészeti ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje jelentős terheket ró a gazdálkodókra, amely indokolttá teszi a megfelelően ösztönző támogatási rendszer kialakítását.

Beadás kezdete: 2016. december 19.

Beadás vége: 2018. december 18.

Bővebb információ:

helybenjo logo

htskk logo

gtnylogo

allamkincstar

naturama