VP Pályázati Felhívások

Társadalmi egyeztetésen a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása elnevezésű felhívás tervezete

szechenyi 2020Elindult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” elnevezésű (VP6-6.4.1–16 azonosító számú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 12-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A felhívás tervezet megtekinthető itt

Forrás:

Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása című felhívás

szechenyi 2020Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhívás.

A támogatás fő céljai:

A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)

B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület)

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft.


Beadás kezdete: 2016.10.24.

Beadás vége: 2018.10.23.bovebben

 

Megjelent a Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságát támogató felhívás- VP3-4.2.2-16

szechenyi 2020A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.

A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.

 
beadás kezdete: 2016. szeptember 12.

beadás vége: 2018. szeptember 11.bovebben

Megjelent a Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése című felhívás- VP4-4.4.2.2-16

szechenyi 2020Jelen felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti víztesteket érő terhelések, szennyezések csökkentése, megakadályozása, mind az éghajlatváltozással összefüggő problémák minimalizálása, mind a biodiverzitás megőrzése, mind a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása céljából.

A beruházások a természeti erőforrásokra, természeti környezetre pozitív hatásúak, csökkentik a felszíni vizeket érő eróziós, deflációs hatásokat, mérséklik a kijuttatott anyagok lemosódását, mozaikosabb terület kialakítását eredményezik, valamint az aszály-érzékenység csökkentését szolgálják.              

Beadás kezdete: 2016. július 11.

beadás vége:2018. július 11. napjáig van lehetőség.bovebben

Megjelent az Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások című felhívás- VP4-4.4.1-16

szechenyi 2020A mezőgazdasági termelés színtere széleskörű ökoszisztéma szolgáltatásaival hozzájárul a közjavak előállításához, megőrzéséhez, azonban gazdálkodás e funkciója jelentősen visszaszorult az elmúlt évtizedekben. Napjainkban általánossá vált a mezőgazdasági élőhelyeken a biodiverzitás csökkenése, az élőhely-hálózat elemeinek és ezen keresztül a zöld infrastruktúra hálózatnak az eróziója, a táji elemek degradációja.

A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági táj fent említett ökoszisztéma szolgáltatásainak megfelelő szintjét visszaállítsa, illetve fejlessze – továbbá az agrár-környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos kifizetések céljaival összefüggően a fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetét megőrizze, javítsa, valamint a Natura 2000 területek és a magas természeti értékkel rendelkező gazdálkodási rendszerek közjóléti funkcióit erősítse.

Beadás kezdete: 2016. július 11.

beadás vége: 2018. július 31.bovebben

Megjelent a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című felhívás- VP2-4.1.2-16

szechenyi 2020A művelet célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.

 

Beadás kezdete: 2016. augusztus 5.
bovebben
Beadás vége: 2018. augusztus 6

Megjelent a tájékoztatási szolgáltatás című felhívás-VP1-1.2.2-16

szechenyi 2020A művelet lehetőséget biztosít az agrárágazat szereplőinek naprakész ismeretek megszerzéséhez, kiemelten az aktuális szakmai és agrárpolitikai kérdésekre, az agrárszabályozási kérdésekre, a hatályos és új jogszabályokra, illetve a támogatási intézkedésekkel kapcsolatos ismeretekre.

A tájékoztatási szolgáltatás célja támogatás nyújtása a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, továbbá élelmiszer-feldolgozó tevékenységet folytatók és a vidéki térségekben kkv-ként működő gazdasági szereplők, valamint a Fiatal mezőgazdasági termelő tematikus alprogramban vagy a Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogramban részt vevő célcsoportok számára:

• versenyképességük fokozásához,

• erőforrás-hatékonyságuk növeléséhez,

• környezeti teljesítményük javításához,

• a klímaváltozás hatásaihoz való sikeres alkalmazkodáshoz,

• minőségi rendszerekhez és tanúsítási rendszerekhez való csatlakozáshoz,

• együttműködési készségük javításához szükséges tudásbázis gyarapításához és a
   tudásátadás fokozásához, ez által a vidéki gazdaság fenntarthatóságához.

Beadás kezdete: 2016.  július 25.

Beadás vége: 2018. július 24.bovebben

Megjelent a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését támogató felhívás- VP2.-4.1.4-16

szechenyi 2020A globális klímaváltozás hatásai napjainkban már érzékelhetőek és hazánkra is komoly hatást fejtenek ki, számos új nehézséggel szembesítve a gazdákat. Az éghajlat globális alakulásával párhuzamosan egyértelmű változások mutathatók ki a hazai hőmérsékleti és csapadékviszonyokban. Az utóbbi három évtized során a napi maximum-hőmérséklet drámai mértékben emelkedett, mellyel párhuzamosan csökken az éves csapadék-mennyiség is. A klímaváltozás következtében a csapadék mennyisége és időbeli eloszlása is szélsőségesebbé, kiszámíthatatlanabbá válik. Gyakori, hogy egy adott éven belül ugyanazon a területen egyszerre jelentkezik vízelvezetési és vízpótlási (öntözési) igény. Az egyenlőtlen csapadék-eloszlás és az egyre gyakoribbá váló aszályok miatt a mezőgazdaság klímaváltozásnak való kitettsége nő.

A jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

A jelen felhívás célcsoportjába azon mezőgazdasági termelők tartoznak, akik fejlesztési eredményei hozzájárulnak a mezőgazdaság termésbiztonságának és versenyképességének növekedéséhez, valamint figyelemmel vannak a vízkészletekkel való felelős gazdálkodásra.

Beadás kezdete: 2016.  július 6.

Beadási határidő: 2018. július 6.bovebben

Módosult a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás című felhívás- VP3-14.1.1.-16

szechenyi 2020A Felhívás indokoltsága és célja : Jelen Felhívás az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. Ezért az Unió vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő kiadásokat.

A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (továbbiakban állatjóléti rendelet) előírásain túlmutató, a tejágazat számára kialakított állatjóléti követelmények a fogyasztói igények változásához igazodva lettek kialakítva.

Az állatjóléti intézkedés egy újabb ösztönző elem a tejágazat hatékonyságának további növelésére.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.bovebben

Megjelent a VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása

szechenyi 2020A felhívás indokoltsága és célja: A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Beadás kezdete: 2016.  július 20.

Beadási határidő: 2018. július 30.bovebben

hbtge2

htskk logo

gtnylogo

allamkincstar

naturama